Welkom op de website van Hulp Bij Geld
Financiële zaken moeten in ieder huishouden geregeld worden. Als u tijdelijk of voor langere tijd niet goed in staat bent om deze zaken zelf te regelen, dan kan dit tot grote problemen leiden, zoals schulden, zorgen, stress en zelfs gezondheidsklachten.

Bent u door een geestelijke of lichamelijke beperking, sociale omstandigheden, ouderdom, ernstige ziekte of een verslaving (tijdelijk) niet meer in staat om uw eigen financiële zaken te regelen dan kan een bewindvoerder van ons u hierbij helpen.

De bewindvoerders van Maatschap Hulp Bij Geld zijn professioneel en werken kleinschalig. Persoonlijk contact is voor ons belangrijk. Ons doel is om mensen die zelf hun financiële zaken niet meer kunnen regelen te helpen.

Indien dit bij u het geval is kunnen wij u helpen, door samen net u beschermingsbewind (bewindvoering) aan te vragen bij Rechtbank. Zodra deze aanvraag is goedgekeurd kunnen wij u officieel helpen met uw financiële zaken. Voor meer informatie zie onze toelichting onder bewindvoering.

Het doel is om u financiële zaken te regelen en te beheren, Hierbij is open communicatie en het maken van duidelijke afspraken de basis voor een goede samenwerking.